ЖП Транспорт

Планиране

ПРОУЧВАНЕ ПРЕДИ СТРОИТЕЛСТВОТО

Безпилотни Летателни Системи (БЛС) могат да летят на желаните височини с почти 15-20 км/ч. Може да подпомагаме НКЖИ с нашите услуги за въздушно проучване и въздушно наблюдение, което позволява да се инспектират ефективно възможностите за нови железопътни коловози и жп гари и т.н. Първата стъпка включва обширно проучване на земята, за да се гарантира, че е възможно отреждане за бъдещо строителство. След заснемане и получаване на данните, нашият екип от ГИС експерти изработва различни топографски карти и 3D модели, изобразяващи топография, регулационни линии, отводняване на терени, за да се проучат възможностите на новия проект.

Строителство

МОНИТОРИНГ НА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА

Този етап играе важна роля в контрола на бюджета на проекта. Чрез нашето решение за въздушното наблюдение на строителството ръководителите на железопътните проекти могат да намалят общото необходимо време за строителство. По-малко инвестирано време, по-малко разходи! Дънните от въздуха, подпомагат целия обхват на железопътните планове, като същевременно поддържат всички стандарти за безопасност.

Управление на активи

ИЗЧИСЛЯВАНИЯ НА ОБЕМИ

Следенето на всички активи и ресурси е един от най-важните аспекти на всеки тип строителство. Ние помагаме на ръководителите на проекти да проследяват редовно материалите на място по време на мониторинга на строителството и да повишават ефективността на проектите. Използвайки модерни технологии, ние постигаме 99% точност при изчисляване на обема на вложените материали.

Инспекция

ЖЕЛЕЗОПЪТНИ СГРАДИ И МОСТОВЕ

Позволявайки достъп до места, които са трудно достъпни или просто опасни за хората, въздушната инспекция е оптималното решение. Железопътните мостове, например, са инфраструктура, която се нуждае от изчерпателна и точна оценка. Без да застрашават работния персонал и да бъдат икономически отговорни, дронът позволяват да се разкриват и анализират детайли от структурата. Нашите специалисти по ГИС произвеждат множество 3D модели и топографски карти, за да осигурят структурната цялост на сградите и мостовете.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ

Инспекцията с дронове е оптималният метод за планова проверка и поддръжка на железопътни линии с голям трафик. Нашият ГИС екип реконструира въздушните изображения с висока разделителна способност, получени в няколко топографски карти като 3D модели, 3D облак от точки, 3D текстурирана мрежа и др. Ортоизображение. Получените данни се използват за определяне на дължината на коловоза, откриване на възможни опасности и заобикаляне на всякакви катастрофи.

Предимства на нашето решение с Безпилотни Летателни Системи за железници

Визуални инспекции с по-висока разделителна способност с дронове в сравнение с наземни инспекции;

Безопасно следете състоянието на цялата недостъпна железопътна инфраструктура;

Спестете разходи, време и ресурси с Drone Survey & Inspection в сравнение с наземния подход;

Безопасност на персонала – Инспекция и наблюдение без поставяне на човек на линията.

Имаш нужда от консултация с експерт?

Позвъни сега

(+359) 888 223 425