Проектиране на водоснабдяване и канализация

Какво включва услугата?

Имаме опит в изготвяне на инвестиционни проекти за:

Пред инвестиционни проучвания (ПИП) по Оперативна програма „Околна среда“;

Проект по част ВиК за улични водопроводи;

Проект по част ВиК за улични канали;

Проектиране и съгласуване на сградни ВиК отклонения;

Проектиране на сградни ВиК инсталации;

Хидрология, воден баланс на водосборни басейни;

Хидрогеология;

Проектиране на пътна инфраструктура и организация на движението;

Геодезически заснемания и трасировки.

Имаш нужда от консултация с експерт?

Позвъни сега

(+359) 888 223 425