Проектиране на пътища

Какво включва услугата?

Проектиране на пътища и улици и паркинги;

Пътни възли, кръстовища, проекти за сигнализация и маркировка;

Проектиране на големи съоръжения: мостове, надлези, корекция на реки;

Проектиране на техн. инфраструктура: улично осветление, силови и съобщителни кабели;

Проекти за сигнализация и маркировка;

Временна организация и безопасност на движението;

Парцеларни планове, подробни устройствени планове.

Имаш нужда от консултация с експерт?

Позвъни сега

(+359) 888 223 425