Пътища

Планиране

ПРОУЧВАНЕ ПРЕДИ СТРОИТЕЛСТВОТО

Първият етап от проучванията преди строителството за предвидената земя е един от най-критичните етапи на планиране и проектиране. С нашите висококачествен Безпилотни Летателни Системи (БЛС) и обучени пилоти можем да получим обширни въздушни данни за кратко време, в сравнение с традиционните методи. Ние насърчаваме ръководителите на проекти към бързо вземане на решения с 2D модели, 3D модели и различни специфични топографски карти, изобразяващи регулационните линии, отводнителните наклони, релефа на земята и т.н.

Строителство

МОНИТОРИНГ НА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА

Мониторингът на напредъка на строителството гарантира, че планираното строителство е съвместимо с бюджета, предвиден от изпълнителя. Този етап също така наблюдава и поддържа измервания за цялата извършена работа, за да се осигури съгласуваност с чертежи и спецификации. Ние помагаме на ръководителите на проекти да минимизират общото време, необходимо за строителство, като забележим фактор с нашите решения за наблюдение на въздушната конструкция. Нашият екип обработва въздушните данни, за да съобщи критична информация като недовършени стълбове на мостове, недовършен пътен насип, незавършени строителни обекти, незавършени пътни платна и др.

Управление на активи

ОЦЕНКА НА ОБЕМА

Използвайки машинно изчисление за определяне на строителните материали на място, можем да постигнем 99% точни данни. Събирането на информация с помощта на нашите висококачествени Безпилотни Летателни Системи (БЛС) е забележително бързо, надеждно и рентабилно. Проследяването на запасите позволява на ръководителите на проекти да контролират бюджета и да повишават ефективността. Твърди се, че редовната и точна оценка на обема спомага за управлението на доставките, отразява подробните прогнози и намалява скъпите отписвания. Нашето БЛС улавя повече топографски данни, структурни линии за разлика от традиционните методи.

Инспекция

ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ

Ние разширяваме услугите за въздушна инспекция на магистрали, използвайки най-съвременно БЛС, оборудвани с усъвършенствани RGB, които ни позволяват да създаваме резултати като топографски и структурни карти с 2D и 3D модели. Ние правим задълбочен преглед на инфраструктурата на магистралите и пътищата, обхващайки детайли като дупки и пукнатини, електропроводи, бариери, граници, насипи и др. Нашият дрон улавят повече топографски данни и структурни линии в контраст към традиционните методи.

МОСТОВЕ

Инспекцията на мостове с Безпилотни Летателни Системи (БЛС) е оптималният начин за бързо проучване на недостъпни и опасни зони на мостовете. Нашето БЛС за инспекция събира данни с висока разделителна способност, които произвеждат точни ГИС карти и 3d модели за идентифициране на бетонно разслояване и картографиране на състоянието на речния бряг (нагоре и надолу по течението). Топографското картографиране помага на властите да обезопасят основата на моста.

Предимства от използването на Безпилотни Летателни Системи за пътни карти

Модерен метод на ефективност и производителност, безпилотните летателни апарати (БЛА) са ключът към устойчивото и ефективно пътно строителство, управление на магистралната инфраструктура, инспекция на мостове и операции за управление на пътищата. Задвижвани от новите технологии, дронът помагат в различни ситуации, особено важни за наблюдение на бедствие и много подобни приложения.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИ ИЗИСКВАНЕ

Изображенията от БЛС обединяват значителни ползи, които се равняват на придобиване на качествено визуално съдържание и въздушна фотография. Използването на ортомозаични карти за проучване и картографиране се оказва от съществено значение.

ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

БЛС се оказаха изключително полезни при операции по отношение на пътното строителство, магистралната инфраструктура и инспекцията на мостове. Всеки проект обхваща обилна документация и отчети, които налагат използуване на строителните модели. Приложението на БЛС помага да се разкрият детайлите, които се крият във всяка конструкция. Данните, събрани от БЛС чрез техните специализирани способности за обработка на данни, се използват в документните приготовления. Това спестява време по отношение на екзекутивните чертежи и заснемането, извършвано от тях.

3D МОДЕЛИ

Технологията на Безпилотни Летателни Системи (БЛС) се използва за картографиране на въздушните кадри заснети в реално време, за да се подчертае възприятието на строителния модел и неговата цел. 3D моделът помага за създаване на 3D референции, прототипи и подобни бележки за обогатено решение за пътно строителство и поддръжка.

Имаш нужда от консултация с експерт?

Позвъни сега

(+359) 888 223 425