Минна индустрия

Безпилотни Летателни Системи в добив – Трансформиране на минния сектор в България

Безпилотният летателен апарат на фирма Ф енд Ф Консулт България изпълнява въздушно картографиране и изследване на минни обекти, като се използва модерна технология, създадена специално за това. Обслужвaме държавни и частни предприятия за подобряване ефективността и производителността на значими индустриални обекти и клиенти.

Събирането на данни става 30 пъти по бързо и с цел да минимизира рисковете за безопасността на персонала.

Генериране на изчерпателна, висококачествена обемна информация с милиони измерени точки;

Подпомага за рационализация на работата, тъй като по-малко хора могат да покриват по-големи площи;

Минимизиране на човешките и оперативните грешки.

За измерване на обеми и повърхнини, както и за определяне на кординати на точки може да се използва безплатен софтуер. Предоставяме встъпително обучение на персонала за работа с пространствените данни.

Можем да помогнем с

ПРЕДОСТАВЯМЕ ДЕТАЙЛНО ЦИФРОВО ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА КАРИЕРИ И ХВОСТОХРАНИЛИЩА;

КРАЕН ПРОДУКТ

3D модел, ортофото и необработени снимки.

ФОРМАТ

Цифров вид, B3DM за 3D модел, *.GEOTiff за ортофото и *.jpg за необработени снимки.

ПРИ ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ПОДГОТВЯТ И СЛЕДНИТЕ ФОРМАТИ:

  • Облак от точки (LAS);
  • Карти с хоризонтали (XYZ);
  • Растерен модел на повърхността (GeoTiff);
  • Структурни линии (dxf) и др.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ

Независимо от работата ви в строителния, минния или инертния сектор, управлението на добивите е задължително. Назначаването на вашата работна сила за измерване на добивите може да бъде опасно, отнемащо време и скъпо. Всички добиви се различават по форми и размери, което прави предизвикателство да се оцени обемът им с висока точност чрез традиционните методи. Вместо това най-оптималното решение би била използването на Безпилотни летателни системи (БЛС) за натрупване на данни от проучването. Изчисляваме обема на запасите с 99% точност и без проблеми свързани с минните операции и безопасността на персонала.

ПО-ДОБРО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИНВЕНТАРА И ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

С опита и възможностите на нашите ГИС експерти ние трансформираме данни от проучване с Безпилотни летателни системи (БЛС) в 3D модели и 3D облачни карти на терена.

Те включват хиляди точки които водят до много подробни изчисления на обема на добивите. Данните са от съществено значение за минните компании за месечно проследяване или одити в края на годината.

МОНИТОРИНГ НА МИНИТЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

Ние подпомагаме мениджърите на минни обекти да поддържат ефективно операциите на обекта. Нашите изключително точни данни от Безпилотни летателни системи (БЛС) и ГИС карти помагат да се проектират прецизно пътищата за извозване на материала, да се оптимизира трафика и запазване на безопасността.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЪТЯ ЗА ПРЕВОЗ

Периодичните инспекции и оценка на пътищата за извозване на материала са жизненоважни за осигуряване на гладкото протичане на минните операции. Нашият квалифициран ГИС екип изработва различни ГИС карти като DTM, 3D модели, 3D облаци от точки, цветни карти на наклона и т.н., за да предостави отлични и ценни познания като дължина, наклон и ъгли на завиване на мениджърите на мините. С тази информация нашите клиенти могат да оптимизират пътищата и значително да намалят разходите за гориво за изнасяне на материали от минни обекти.

МОНИТОРИНГ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Работейки с планиращи минни компании, ние своевременно събираме и представяме данни от Безпилотни летателни системи (БЛС), за да наблюдаваме систематично основните характеристики на мините, като наклони на хвостохранилища. Твърди се, че хвостовете са силно токсични и вероятно също радиоактивни; по този начин, ръководителите на рудници трябва да гарантират последователна поддръжка на язовирите за максимална безопасност чрез инспекции на UAV (безпилотни летателни апарати). БЛС могат да натрупват изображения на язовира, за да генерират 3D цифрови модели на височините (DEM) за задълбочен анализ.

Имаш нужда от консултация с експерт?

Позвъни сега

(+359) 888 223 425