Геопространствени данни

От 2003 г. работим в сферата на геодезията и кадастъра, като притежаваме всички необходими лицензи за извършване на тази дейност.

Решенията с използване на Безпилотни Летателни Системи (БЛС) позволяват бързо събирането на точни географски данни Софтуерът за фотограметрична обработка компилира тези данни, за да предостави стандартизирани резултати.

С  дрона си Ф&Ф Консулт се стреми да предоставя ясни услуги за изследване/картографиране в цяла България. От обслужването на правителствения и частния сектор в Геодезията, въздушно заснемане за управление и развитие на земята, наблюдение на повърхнината на земята, обемни измервания на природните ресурси, градоустройство, картографиране на проекти на зелени системи и др., нашият опит остава ненадминат.

Предоставяни от нас продукти

ОРТОМОЗАИЧНИ КАРТИ

Изображенията на дрон се коригират за изкривяване на изображението и се съединяват по време на последваща обработка, за да се създаде високоточна ортомозаечна карта. Всеки пиксел съдържа 2D геоинформация (X, Y) и може директно да осигури точни измервания, като хоризонтални разстояния и площи.

3D ОБЛАК ОТ ТОЧКИ

Уплътнен облак от точки може да бъде генериран от изображения. Всяка точка съдържа геопространствена (X, Y, Z) и цветова информация. Той осигурява много точен модел за измерване на разстояние (наклонено и хоризонтално), площ и обем.

ЦИФРОВИ МОДЕЛИ НА ПОВЪРХНИНИ (DSM)

Изображенията на дрон могат да се използват и за създаване на DSM модели на района. Всеки пиксел съдържа 2D информация (X, Y) и надморската височина (Z стойност) на най-високата точка за тази позиция.

ЦИФРОВ МОДЕЛ НА ТЕРЕНА (DTM)

След филтриране на обекти като сгради, изображенията на дронове могат да се използват за създаване на DTM с всеки пиксел, съдържащ 2.5D информация (X, Y и Z стойност на най-високата надморска височина).

КАРТИ С ХОРИЗОНТАЛИ

В зависимост от изискванията на проекта, моделът DTM или DSM, с персонализирани интервали на контурите, може да се използва за създаване на карта с хоризонтали, която ви дава по-добра представа за повърхността на зоната, заснета от дрона.

3D ТЕКСТУРИРАНА МРЕЖА

3D текстурираната мрежа е възпроизвеждане на ръбовете, лицата, върховете и текстурата на зоната, заснета от дрона. Този модел е най-полезен за визуална проверка или когато участието на външни заинтересовани страни или обществеността е от съществено значение за даден проект.

Можем да помогнем с

КАРТИ

Нашата национална и персонализирана услуга за проучване с дронове ни позволява да осигуряваме точни топографски карти и 3D модели. Обширните проучвания на земята и топографските проучвания позволяват най-определеното представяне на кадастралните карти, незабавно и по безпроблемен начин. Нашият GIS екип обработва данните със софтуер за фотограметрия, за да генерира резултати като подробен цифров модел на височини (DEM), цифров модел на терена (DTM), контури, структурни линии, орто-мозайка/орто-изображения, интерактивен 3D режим и 3D реконструкции на терени или сгради.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Ние насърчаваме организациите да внедрят топографски проучвания за по-внимателен процес на планиране и управление на земята. Предоставяйки добре дефинирани и по-експедитивни данни, нашият опит в управлението и развитието на земята подкрепи няколко частни и държавни агенции за сигурно планиране преди строителството. Ние насочваме вниманието си към проучване на обекта, разпределяне, планиране, проектиране и завършващо строителство на пътища, сгради и комунални услуги. Точното въздушно заснемане/картографиране и топографско картографиране на чести интервали от време документират напредъка на строителството и плановете по ефективен за разходите начин.

ОБЕМНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ЗАПАСИТЕ

Дроновете са популярен и конвенционален метод за измерване на запасите в индустрията. Нашите пилоти могат да извършват анализ на запасите с нашите индустриални геодезични дронове и да заснемат обширни площи от топографски данни които традиционните методи не могат да покрият поради неправилните си форми. Проучването може да улови и изобрази всички тези вариации като действителен обем на формата, а не само нейната оценка. Ние стратегически и ефективно доставяме фотограметрична информация чрез контуриране, цифрови повърхностни модели, запаси като отпадъци, мини, инвентар, селско стопанство и др., и измервания на обема с почти 99% степен на точност.

СВЛАЧИЩА

Свлачището е геоложка опасност и е наложително да бъде открит рано за да се запази безопасността. Процесът на наблюдение на наклона чрез ГИС картографиране, проведен от нашите експерти, успешно разпознава стръмността на земната повърхност с помощта на цифровия модел на терена (DTM) и цифровия модел на повърхността (DSM). Тази информация, заедно с данните от проучването LIDAR, е от съществено значение за наблюдение на склона, укрепване на свлачищата и предотвратяване на повреда на склона. Картографирането от въздуха е допълнителен ценен инструмент, използван от специалисти за проследяване на движението на Земята, за да помогне за прогнозиране и предотвратяване на такова разрушение.

ГРАДОУСТРОЙСТВО

С удивителния напредък в технологиите за дронове, използването им в градското планиране стана широко. Чрез проучване с дронове можем да натрупаме огромни количества данни бързо и на по-ниски цени. Ние страстно предадохме нашия опит на множество частни строители и правителствени агенции, за да планират и проучат съществуващите социални и екологични условия на обектите. Една ценна част от нашия успех произтича от заснемането на въздушни данни с висока разделителна способност, LIDAR проучвания и друга важна информация с помощта на авангардна технология за дронове.

Отрасли

ЖП Транспорт

Пътища

Минна индустрия

Кадастър регулация и градоустройство

Имаш нужда от консултация с експерт?

Позвъни сега

(+359) 888 223 425