Архитектурна акустика и обезшумяване

Ф енд Ф Консулт България ООД е водеща независима фирма за акустично проектиране и консултации, обслужваща държавни и общински структури, архитекти, собственици на сгради, с експертни архитектурни дизайнерски решения за акустика.

Компанията е създадена през 2003 г. с цел проектиране на обществени и културни сгради, акустичен дизайн на театри, кина, концертни зали, опери, лекционни зали, спортни зали, хотели, многофункционални зали и др.

Ние анализираме архитектурните планове, инженерни изчисления и данните за шума и вибрациите, за да прогнозираме акустичните характеристики и предоставяме препоръки за проектиране за постигане на акустични изисквания.

Име и професия на Управителя на фирмата

 • Инж.Никола Димитров 

Състав - Квалификация и Професионален опит

 • Инж.Величка Филипова – Архитектурна Акустика

Проектантите в нашата фирма са опитни професионалисти в областта на архитектурната акустика за всички видове сгради, съоръжения и помещения, където звуковата яснота, разбираемостта на речта, поверителността и контрола на шума и вибрациите са от решаващо значение.

ЗВУКОВА ИЗОЛАЦИЯ

Ние проектираме звукоизолационни решения за контрол на предаването на нежелан звук и вибрации от външни източници в сградите, от вътрешни източници към външната среда и между съседни пространства в сградите. Нашият анализ вкючва преглед на стени, подове, тавани, прозорци, врати и други, за да даде препоръки за дизайна на звукоизолацията за интериорните пространства и обшивки на сградата. Ние предлагаме ефективни разработени решения за разделяне на звука, които да бъдат подходящи за бюджета на клиента.

АКУСТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

Моделирането на акустиката преди изграждането на пространствата може да разкрие проблеми с изпълнението на архитектурната акустика – архитекти, инженери, управители на съоръжения и собственици на сгради с данни за акустично моделиране вземат информирани дизайнерски решения.

АКУСТИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ

Като проектанти по архитектурна акустика ние преглеждаме архитектурните дизайнерски планове, изследваме приложимите наредби за шума, провеждаме оценки на строителни площадки и използваме технология за акустично моделиране, за да проектираме идеалните решения.

Опит в областта на архитектурната акустика

Обект: Национален Дворец на културата Гр.София, България

 • Възложител: Министерство на културата
 • Период: 2009-2010
 • Описание: Определяне на акустични облицовки.
 • Проектант: инж. Величка Филипова

Конгресен център в Атина, Гърция

 • Възложител: PASCO
 • Период: 2004
 • Описание: Акустичен дизайн на залата и звукоизолация на комплекса.
 • Проектант: инж. Величка Филипова

Обект: Опера в град Стара Загора, България

 • Възложител: Община Стара Загора
 • Период: 2009
 • Описание: Акустичен проект: реконструкция и модернизация на операта – оптимизиране на формата на залата и акустичната облицовка на стените.

Обект: Център за контрол на въздушното движение на София (ATC)

 • Период: 2009
 • Проектант: инж. Величка Филипова

Обект: МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР НИКОЛАЙ БИНЕВ “София, България

 • Възложител: Министерство на културата
 • Период: 2012
 • Описание: Акустичен проект: графично проучване на формата на залата и определяне на акустичните облицовки.
 • Проектанти: инж. Величка Филипова, инж. Никола Димитров

Обект: Драматичен театър Адриана Будевска, град Бургас, България

 • Възложител: Министерство на Културата
 • Период: 2012
 • Описание: Акустичен проект:
  графично проучване за осигуряване на оптимални акустични параметри в зрителната зала и кабините.
 • Проектанти: инж. Величка Филипова, инж. Никола Димитров

Обект: Драматичен театър "Стоян Бучваров" Варна, България

 • Възложител: Министерство на Културата
 • Период: 2011
 • Описание: Акустичен проект: реконструкция и модернизация на театъра, оптимизиране на формата на залата и акустична облицовка на тавана и стените. Предложение за черупка на сцената.

Обект: Реконструкция на зала "Света София" в пленарна зала в Народното събрание, град София, България

 • Възложител: Министерски съвет на Република България
 • Период: 2016-2017
 • Описание: Акустичният дизайн е направен в съответствие с изискванията на инвеститора за звукоизолация на конструкциите и акустични параметри на различните помещения.

Обект: Нов пътнически терминал в град Пловдив, България

 • Възложител: Летище Пловдив
 • Период: 2008-2009
 • Описание: Предложения за подобряване на шумоизолацията на конструкциите и изчисляване на намаляването на нивото на шума. Изчисляване на времето за реверберация на залите.
 • Проектанти: инж. Величка Филипова

Обект: Нови пътнически терминали в град Бургас и Варна

 • Възложител: Fraport
 • Период: 2010-2011
 • Описание: Предложения за подобряване на шумоизолацията на конструкциите и изчисляване на намаляването на нивото на шума. Изчисляване на времето за реверберация на залите.
 • Проектанти: инж. Величка Филипова

Обект: Дворец на културата и спорта град Варна, 5000 места.

 • Възложител: Община Варна
 • Период: 2014
 • Описание: Акустичен проект: триизмерен модел чрез геометрично оформяне на всички повърхности в обема на помещението. Определяне на акустична облицовка и време на реверберация в режим на спорт и концерт.
 • Проектант: инж. Величка Филипова

Обект: БУЛСТРАД АРЕНА, гр. Русе

 • Възложител: Община Русе
 • Период: 2015-2017
 • Описание: 5 100 удобни седалки. Акустичен проект: триизмерен модел чрез геометрично оформяне на всички повърхности в обема на помещението. Определяне на акустична облицовка и време на реверберация в режим на спорт и концерт.
 • Проектанти: инж. Величка Филипова, инж. Никола Димитров

Освен големите проекти, изброени по горе Ф енд Ф Консулт България ООД е проектирал редица акустични проекти на кина, нощни клубове, училища, лекционни зали, офиси и др.

Обекти

 • Спортна зала гр.Мездра – 2016 г.
 • Преработка по реда на чл.154 ЗУТ на промяна предназначението на съществуваща сграда – бивше “Музикално училище” в бутиков хотел”, ул. ” Оборище ” 5, гр. София УПИ-XXVI, кв. 536, м. ГГЦ зона Г-12 – преустройство, укрепване, надстройка – 2016г.
 • Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонта на НУИ „Добри Христов” ул.Стефан Караджа 34, район3,кв.719 , пл.N 1, гр.Варна. – 2016г.
 • Сграда за конгресен, научно – uзследователски центьр за контрол u uзследване на Черно море – Прuстанuще Бургас – 2018 г.
 • Реставрация, реконструкция,модернизация, преустройство, смяна на предназначението и основен ремонт на съществуваща сграда (бивша музикална гимназия) в нумизматичен музей. – 2018 г.
 • „Зала за събития, концерти и културни прояви, заедно със съпътстващите функции – бар, магазин за сувенири, рецепция с офиси и стаи за персонал“ в УПИ ХХI-606,607, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.678 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.3801 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“ – 2018 г.
 • „ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ДП „РАО“,УПИ Х, кв. 181, ИН 37798.501.145,ул.„Васил Воденичарски“, гр.Козлодуй, – 2019 г.
 • Преустройство на полифункционална обществена сграда с клубно предназначение в УПИ I-общ., кв. 28 по плана на с. Равда /ПИ №61056.501.76.2 по К.К. на с. Равда, община Несебър /- 2019г.

Имаш нужда от консултация с експерт?

Позвъни сега

(+359) 888 223 425